Cập nhật: 3 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005

(tháng 6/2019)

Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005 ở Việt Nam

  •  
  • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
  • Giá
  • Máy bộ Dell Optiplex 3050MT 42OT35D005 -

  • Máy bộ Dell Optiplex 3050MT 42OT35D005 -

  • 13.190.000 đ
  • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005 rẻ nhất bắt đầu từ 13.190.000 đ

Giá tốt nhất của Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005 là 13.190.000 đ được bán ở tnc.com.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 3 Tháng Sáu, 2019

Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005Giá ở Việt Nam
Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005 ở tnc.com.vn13.190.000 đ

Thông tin Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005

Máy Tính để Bàn đề xuất

So sánh giá PC Dell Optilex 3040MT – MR1XT2
PC Dell Optilex 3040MT – MR1XT2
từ 13.499.000 đ (1 stores)
So sánh giá PC Dell Inspiron 3250SFF-70072577
PC Dell Inspiron 3250SFF-70072577
từ 7.199.000 đ (1 stores)
So sánh giá PC Dell Vostro 3902MT-50RYV5
PC Dell Vostro 3902MT-50RYV5
từ 14.890.000 đ (1 stores)
So sánh giá PC Dell Inspiron 3847MT-MTI33592
PC Dell Inspiron 3847MT-MTI33592
từ 8.250.000 đ (3 stores)
So sánh giá PC Dell Optiplex 3046MT-i361-4G-500GB
PC Dell Optiplex 3046MT-i361-4G-500GB
từ 8.690.000 đ (3 stores)
So sánh giá PC Dell Vostro 3650MT-70076857
PC Dell Vostro 3650MT-70076857
từ 9.150.000 đ (3 stores)
So sánh giá PC Dell Precision T5810-42PT58DW08
PC Dell Precision T5810-42PT58DW08
từ 35.490.000 đ (2 stores)
So sánh giá PC Dell Vostro 3668MT MTG4560 4G-500
PC Dell Vostro 3668MT MTG4560 4G-500
từ 7.390.000 đ (6 stores)
So sánh giá PC Dell Optiplex 3040MT-W0XJY2
PC Dell Optiplex 3040MT-W0XJY2
từ 11.399.000 đ (1 stores)
So sánh giá PC Dell Inspiron 3650 70074607
PC Dell Inspiron 3650 70074607
từ 11.490.000 đ (1 stores)
So sánh giá PC Dell Vostro 3250SFF-70071320
PC Dell Vostro 3250SFF-70071320
từ 10.899.000 đ (1 stores)

Máy Tính để Bàn liên quan

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
  • Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005

×

Máy tính để bàn Dell Optilex 3050 MT 42OT35D005

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!