Cập nhật: 3 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

(tháng 6/2019)

Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam ở Việt Nam

  •  
  • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
  • Giá
  • FEATURED STORE

  • Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

  • 135.000 đ
  • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam rẻ nhất bắt đầu từ 135.000 đ

Giá tốt nhất của Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam là 135.000 đ được bán ở lazada.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 3 Tháng Sáu, 2019

Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt NamGiá ở Việt Nam
Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam ở lazada.vn135.000 đ

Thông tin Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

Đánh Giá Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

Cuốn sách Liên minh sai lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ và số phận Việt Nam được Nhà xuất bản Đại học Harvard xuất bản năm 2013, lần đầu tiên được dịch và xuất bản tại Việt Nam. Từ góc độ của một nhà nghiên cứu người Mỹ đã phác họa rõ nét, đa chiều hình ảnh Ngô Đình Diệm và đưa ra một cách giải thích riêng về mối quan hệ của Ngô Đình Diệm - Chính quyền Nam Việt Nam và Hoa Kỳ. Dựa trên lập trường của mình và nguồn tư liệu phong phú, tác giả đã có những luận điểm đánh giá về Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa cộng sản, cách mạng miền Nam, phong trào Đồng khởi,… và đi sâu phân tích nguyên nhân thất bại của chính quyền Sài Gòn.

Sách Chính Trị - Pháp Lý đề xuất

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
  • Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

×

Liên Minh Sai Lầm: Ngô Đình Diệm, Mỹ Và Số Phận Nam Việt Nam

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!