Cập nhật: 3 Tháng Năm, 2019

So sánh giá Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

(tháng 5/2019)

Features

 • Loại bìa: Bìa mềm
 • Tiếng Việt
 • Giấy chất lượng cao

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

 •  
 • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
 • Giá
 • FEATURED STORE

 • Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa -

 • 320.000 đ
 • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa rẻ nhất bắt đầu từ 320.000 đ

Giá tốt nhất của Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa là 320.000 đ được bán ở lazada.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 3 Tháng Năm, 2019

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừaGiá ở Việt Nam
Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ở lazada.vn320.000 đ

Thông tin Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông số Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đánh Giá Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giới thiệu sản phẩm Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm giúp các doanh nghiệp và những người quan tâm đến công tác kế toán doanh nghiệp thuận tiện trong việc nghiên cứu, áp dụng trong thực tiễn cũng như trong công tác của ngành mình, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính đã biên soạn cuốn sách HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính).

Cuốn sách đã tập hợp đầy đủ các nội dung của Thông tư số 133/2016/TT-BTC, gồm các phần hướng dẫn về tài khoản kế toán, sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, có ví dụ minh họa bằng số liệu cụ thể cho từng nội dung và kèm theo sơ đồ hạch toán kế toán của từng tài khoản kế toán.

Chắc chắn cuốn sách sẽ rất hữu ích cho những người sử dụng trong việc thực hiện công tác kế toán tại doanh nghiệp, đồng thời sẽ tiện lợi, dễ hiểu cho người nghiên cứu, học tập, giảng dạy và quản lý về kế toán.

Sách gồm các phần:

Phần thứ nhất: HỆ THỐNG TÀI KHOẢNPhần thứ hai: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNHPhần thứ ba: CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁNPhần thứ tư: CHẾ ĐỘ SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁNPhần thứ năm: CÁC VÍ DỤ MINH HỌAPhần thứ sáu: SƠ ĐỒ KẾ TOÁN   

Sách Kinh Tế đề xuất

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
 • Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

×

Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!