Cập nhật: 5 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

(tháng 6/2019)

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp ở Việt Nam

  •  
  • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
  • Giá
  • FEATURED STORE

  • Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

  • 268.000 đ
  • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp rẻ nhất bắt đầu từ 268.000 đ

Giá tốt nhất của Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp là 268.000 đ được bán ở tiki.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 5 Tháng Sáu, 2019

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh NghiệpGiá ở Việt Nam
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp ở tiki.vn268.000 đ

Thông tin Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

Đánh Giá Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

Việt Nam đang trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế với sự phát triển vượt trội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - tài chính. Vai trò của doanh nghiệp hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Do đó, nhiệm vụ của kế toán doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng, kế toán không chỉ đảm nhận việc kích thích và điều tiết mọi hoạt động kinh doanh mà còn duy trì và phát triển các mối liên kết trong doanh nghiệp. Hầu như mọi bộ phận trong doanh nghiệp đều liên quan đến kế toán, từ khâu kinh doanh đến hành chánh nhân sự…

Sách áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp thông tin về báo cáo tài chính, hệ thống tài khoản và chi tiết hạch toán, hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Sách là nguồn tại liệu quý không chỉ dành cho các tổ chức doanh nghiệp mà còn đối với tất cả các cá nhân đang hoạt động và quan tâm tìm hiểu về lĩnh vực này.

Sách Chính Trị - Pháp Lý đề xuất

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
  • Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

×

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!