Cập nhật: 3 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

(tháng 6/2019)

Features

 •  Tác Giả: Lý Minh Tuấn
 • Nhà xuất bản: Tôn Giáo
 • Ngày xuất bản: quý 3/2003
 • Số trang: 11232
 • Kích thước: 14,5 x 20,5cm
 • Hình thức bìa: bìa cứng

Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông ở Việt Nam

 •  
 • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
 • Giá
 • FEATURED STORE

 • Công Giáo Và Đức Ki Tô -

 • 210.000 đ
 • Đặt Hàng
 • FEATURED STORE

 • Công Giáo Và Đức Kitô - Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Đông Phương -

 • 250.000 đ
 • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông rẻ nhất bắt đầu từ 210.000 đ

Giá tốt nhất của Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông là 210.000 đ được bán ở tiki.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 3 Tháng Sáu, 2019

Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương ĐôngGiá ở Việt Nam
Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông ở tiki.vn210.000 đ
Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông ở fahasa.com234.000 đ
Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông ở lazada.vn250.000 đ

Thông tin Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

Thông số Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

Đánh Giá Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

Giới thiệu sản phẩm Công Giáo Và Đức Kitô - Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Đông Phương

Cuốn sách Công giáo và đức Kitô (Kinh thánh qua cái nhìn từ Đông phương) giới thiệu về Công giáo với một trình độ phổ thông, cốt yếu dành cho những bạn ở ngoài Công giáo, muốn có chút ít kiến thức về Công giáo, một tôn giáo từ Isarel được truyền sang phương Tây và truyền vào Việt Nam đã được gần 500 năm nay.

Mong rằng cuốn sách này sẽ giúp các bạn hiểu hơn những vấn đề về Công giáo và đức Kytô như: Ngũ kinh, các sách ký sự, các sách khôn ngoan, mười hai tiên tri nhỏ, giáo lý của đức Giêsu Kytô chủ đề của tân ước v.v…

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

TẬP THƯỢNG

Chương I- Mối liên hệ giữa Công giáo và Do thái giáo

Tìm hiểu Cựu Ước

Những khó khăn trong việc tìm hiểu Cựu Ước

Kinh thánh Cựu Ước

Chương II- Ngũ kinh và những vấn đề liên quan

Xuất xứ và tác giả

Khởi nguyên, (Sáng thế kỷ)

Vấn đề sáng tạo vũ trụ vạn vật

Dấu tích thần thoại

Vấn đề sáng tạo con người

Vấn đề độc tổ hay đa tổ

Thế nào là hình ảnh, họa ảnh của Thiên Chúa?

Sa ngã phạm tội

Dân tộc Do Thái thời hậu Adam

Tiên tri Môsê

Mạc khải danh Thiên Chúa

Những hiện tượng lạ lùng trên đất Ai Cập và trên đường về đất hứa

Lề luật của Thiên Chúa

Chương III- Các sách Yôsua, Thẩm phán, Rut, Samuel và các vua

Sách Yôsua

Sách các Thẩm phán

Sách Bà Rút

Các sách Samuel

Sách Samuel I

Sách Samuel II

Sách các vua

Sách các vua I

Sách các vua II

Chương IV- Các sách ký sự (I và II)

Các sách Ezra và Nêhêmya

Các sách Tôbya, Yuđita và Esther

Sách Tôbya

Sách Yuđita

Sách Esther

Các sách Macabê

Sách Macabê I

Sách Macabê II

Chương V- Các sách khôn ngoan

Các sách ngôn ngoan

Yob

Thánh vịnh

Cách ngôn

Giảng viên

Diệu ca

Sách khôn ngoan

Huấn ca

Chương VI- Các tiên tri

Các tiên tri

Ysaya

Yêrêmya, Aica, Baruk

Yêrêmya

Ai Ca

Baruk

Êzêkiel

Đaniel

Chương VII- Mười hai tiên tri nhỏ

Hôsê

Yôel

Amos

Abđya

Yôna

Mica

Nahum

Habacuc

Sôphônya

Haggai

Zacarya

Malaki

Chương VIII- Tổng kết về Cựu Ước

TẬP HẠ

Chương IX- Tìm hiểu Tân Ước

Các bản văn Tân Ước

Các nhân vật có liên hệ mật thiết với Đức Giêsu Kytô

Chương X- Đức Giêsu Kytô

Chương XI- Giáo lý của Đức Giêsu Kytô chủ đề của Tân Ước

Phương pháp truyền bá giáo lý

Nội dung những lời rao giảng

Phần I: Nước Trời

Phần II: Hiến chương Nước Trời

Phần III: Các dụ ngôn khải thị Nước Trời

Dụ ngôn người gieo giống

Dụ ngôn cỏ lùng

Dụ ngôn hạt giống

Dụ ngôn hạt cải

Dụ ngôn men trong bột

Dụ ngôn kho tàng và viên ngọc

Dụ ngôn chiếc lưới

Phần IV: Điều kiện vào Nước Trời

Phần V: Đạo lý trong cõi nhân sinh

Phần VI: Giáo lý về ngày cùng tận

Chương XII- Công vụ Tông Đồ

Tin mừng trong thế giới Do Thái

Tin mừng trong thế giới dân ngoại

Chương XIII- Các thư của thánh Phaolô

Sơ lược tiểu sử thánh Phaolô

Thư gởi tín hữu Rôma

Con người được cứu độ nhờ đức tin

Thư gửi tín hữu Galat

Thư gửi tín hữu Êphêsô

Thư gửi tín hữu Philip

Thư gửi tín hữu Colossê

Thư gửi Titô

Thư gửi cho Philêmôn

Thư gửi tín hữu Hipri (Do Thái)

Chương XIV- Các thư chung

Thư của thánh Yacôbê

Thư thứ nhất của thánh Phêrô

Thư thứ hai của thánh Phêrô

Thư thứ nhất của thánh Gioan

Thư thứ hai của thánh Gioan

Thư thứ ba của thánh Gioan

Thư của thánh Yuđa

Chương XV- Khải huyền

Nội dung sách Khải Huyền

Kết

Chương XVI- Kinh thánh qua cái nhìn từ Đông phương

Phụ lục 1

Ý nghĩa kiến trúc tháp chuông

Phụ lục 2

Tương quan giữa một bài kệ thiền và kinh thánh

Phụ lục 3

Thập mục ngưu đồ

Các chữ viết tắt

Các sách tham khảo

Sách Tôn Giáo - Tâm Linh đề xuất

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
 • Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

×

Công Giáo Và Đức Kitô – Kinh Thánh Qua Cái Nhìn Từ Phương Đông

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!