Cập nhật: 4 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO

(tháng 6/2019)

Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO ở Việt Nam

 •  
 • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
 • Giá
 • Bộ lưu điện Santak BLAZER 1000 PRO (1000VA / 600W) -

 • Bộ lưu điện Santak BLAZER 1000 PRO (1000VA / 600W) -

 • 4.190.000 đ
 • Đặt Hàng
 • Bộ lưu điện Santak Blazer 1000-PRO Offline 1000VA/600W -

 • 4.500.000 đ
 • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO rẻ nhất bắt đầu từ 4.190.000 đ

Giá tốt nhất của Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO là 4.190.000 đ được bán ở phucanh.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 4 Tháng Sáu, 2019

Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PROGiá ở Việt Nam
Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO ở phucanh.vn4.190.000 đ
Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO ở trananh.vn4.500.000 đ

Thông tin Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO

Bộ Lưu điện - UPS đề xuất

So sánh giá Bộ lưu điện/ UPS Santak C3KE
Bộ lưu điện/ UPS Santak C3KE
từ 22.552.000 đ (4 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện/UPS Santak TG1000 Offline
Bộ lưu điện/UPS Santak TG1000 Offline
từ 2.390.000 đ (16 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện/UPS Santak Blazer BL-1000E
Bộ lưu điện/UPS Santak Blazer BL-1000E
từ 3.988.000 đ (2 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện Santak Blazer 2000 PRO
Bộ lưu điện Santak Blazer 2000 PRO
từ 5.490.000 đ (2 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện /UPS Santak C3K Online
Bộ lưu điện /UPS Santak C3K Online
từ 25.050.000 đ (4 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện Santak offline 500 VA
Bộ lưu điện Santak offline 500 VA
từ 1.038.998 đ (10 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện/UPS Santak C2KE Online
Bộ lưu điện/UPS Santak C2KE Online
từ 15.612.000 đ (5 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện/UBS Santak C1K Online
Bộ lưu điện/UBS Santak C1K Online
từ 7.850.000 đ (6 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện/ UPS Santak C2K
Bộ lưu điện/ UPS Santak C2K
từ 16.590.000 đ (5 stores)
So sánh giá Bộ lưu điện/UPS Santak C6KR
Bộ lưu điện/UPS Santak C6KR
từ 55.888.000 đ (1 stores)
×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
 • Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO

×

Bộ lưu điện/UPS Santak BLAZER 1000 PRO

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!