Cập nhật: 4 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

(tháng 6/2019)

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở Việt Nam

 •  
 • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
 • Giá
 • FEATURED STORE

 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Bạn Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

 • 30.000 đ
 • Đặt Hàng
 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm (Tái Bản 2017) -

 • 53.130 đ
 • Đặt Hàng
 • FEATURED STORE

 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm -

 • 53.800 đ
 • Đặt Hàng
 • FEATURED STORE

 • Bạn không thể đổi hướng gió nhưng có thể điều khiển cánh buồm -

 • 54.000 đ
 • Đặt Hàng
 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm (Tái Bản 2017) -

 • 55.000 đ
 • Đặt Hàng
 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

 • 55.200 đ
 • Đặt Hàng
 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồn (Tái bản 2017)

 • 58.500 đ
 • Đặt Hàng

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm rẻ nhất bắt đầu từ 30.000 đ

Giá tốt nhất của Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm là 30.000 đ được bán ở tiki.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 4 Tháng Sáu, 2019

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh BuồmGiá ở Việt Nam
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở tiki.vn30.000 đ
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở fahasa.com53.130 đ
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở adayroi.com53.800 đ
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở lazada.vn54.000 đ
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở vinabook.com55.000 đ
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở nhasachphuongnam.com55.200 đ
Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm ở bookbuy.vn58.500 đ

Thông tin Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Đánh Giá Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Bạn Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Xuyên suốt cuốn sách là một nguyên tắc quan trọng - đóng vai trò chủ đạo trong tư tưởng về quản lý của Nic Peeling, đó là: năng lực của nhà quản lý được đánh giá bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Hành động của nhà quản lý sẽ là tâm gương cho mọi người noi theo.

Cuốn sách này đề cập đến những năng lực mà một nhà quản lý cần có, đó là:

- Quản lý con người: Làm thế nào bạn biết chắc được rằng mình đã giải quyết hợp lý mọi tình huống?

- Khả năng lãnh đạo: Cần phải làm gì để được mọi người nhìn nhận vừa với tư cách một người lãnh đạo vừa với tư cách một nhà quản lý.

- Văn hoá: Làm thế nào để duy trì và phát huy bản sắc văn hoá tập thể

- Quản lý những người ở những cương vị khác nhau: Làm thế nào có thể quản lý được những người ở những vị trí khác nhau?

- Cơ cấu tổ chức: Làm sao đối phó được với những áp lực đó?

- Quản lý hoạt động kinh doanh: Có những nguyên tắc quản lý hoạt động kinh doanh nào hữu ích, có thể áp dụng được không?

- Ứng xử với cả tổ chức: Cách giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ là gì?

- Khoảng cách giữa biết – nói – làm: Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành quản lý?

Sách Kinh Tế đề xuất

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
 • Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

×

Bạn Không Thể Đổi Hướng Gió, Nhưng Có Thể Điều Khiển Cánh Buồm

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!