Cập nhật: 4 Tháng Sáu, 2019

So sánh giá Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông

(tháng 6/2019)

Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông ở Việt Nam

  •  
  • Màu Sắc Sản Phẩm / Kiểu Dáng
  • Giá

Không tìm thấy giá hợp lí? Đặt thông báo giảm giá bây giờ

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi giá giảm

Đặt thông báo

Giá Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông rẻ nhất bắt đầu từ 310.000 đ

Giá tốt nhất của Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông là 310.000 đ được bán ở lazada.vn. Giá này được chúng tôi cập nhật online các cửa hàng ở Việt Nam và lần cuối được cập nhật là 4 Tháng Sáu, 2019

Bách Khoa Khoa Học Phổ ThôngGiá ở Việt Nam
Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông ở lazada.vn310.000 đ

Thông tin Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông

Đánh Giá Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông

Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông

Bách khoa khoa học phổ thông được trình bày bằng hình ảnh, những đồ họa và những biểu đồ. Đây là một bộ sách xứng đáng được bạn nghiên cứu, học tập.

Bộ sách bao gồm những chủ đề sau: khía cạnh căn bản của vật lý và hóa học; mô tả những gì mà các nhà thiên văn đã khám phá ra trong vũ trụ và vũ trụ phát triển như thế nào?; vấn đề địa chất học; nguồn gốc và sự phát triển của sinh vật; những kiểu sinh hoạt và hành vi của động vật; thân thể và sức khỏe của con người; mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường; nguyên liệu thiên nhiên và nguyên liệu nhân tạo; năng lượng và máy móc; những phương tiện di chuyển được; những phương pháp truyền thông; công cụ hiện nay và tương lai.

Sách Khoa Học - Kỹ Thuật đề xuất

×
Price too high? Nhận thông báo giảm giá ngay lập tức bằng Email
  • Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông

×

Bách Khoa Khoa Học Phổ Thông

Oops, this product is currently not available.
Notification Set Successfully..!